Janny Sattler-Bebingh

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Janny Sattler-Bebingh op de leeftijd van 83 jaar.

Janny is al heel lang lid van de vereniging en is dit tot op de dag van vandaag altijd lid gebleven. Ze heeft zich altijd actief ingezet voor de vereniging in diverse rollen en functies. Vorig jaar mocht ze nog samen met Aaldert hun 60 jarig huwelijk vieren.

We wensen Aaldert en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  heel veel sterkte met dit grote verlies.

Namens het bestuur en leden van Vitesse

Henk Weggen