digitale ALV

Digitale ALV een succes

Afgelopen woensdag hadden we voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging een digitale algemene ledenvergadering. Niet per se omdat we mee willen met het digitale tijdperk, maar gedwongen door de omstandigheden.

De jaarcijfers waren vooraf te zien op de besloten pagina op de website en om 19.30 kon men instromen in de digitale vergadering. Om 20:00 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter en deze concludeerde dat er meer dan voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren op de vergadering. Na het openingswoord van de voorzitter werd er verder gegaan met de notulen van vorig jaar en de ingekomen stukken. Allen werden goed gekeurd, met dank aan de samenstellers.

Vervolgens stonden de financiële gegevens op de agenda. Die, net als vorig jaar, geleverd werden met een schriftelijke uitleg. Tijdens de vergadering hebben de penningmeester en de voorzitter nog een aantal zaken toegelicht en vragen beantwoord. De vergadering verleende het bestuur decharge.

Tijdens bestuursverkiezingen werd duidelijk dat Marit (secretaris) haar functie binnen het bestuur zal neerleggen. Laura en Sanne werden aangedragen om gezamenlijk de werkzaamheden op zich te nemen. Beide dames treden, met toestemming van de vergadering, toe tot het bestuur. Voor Marit was er een dankwoord voor haar inzet voor de vereniging en in het bestuur.

Al met al was het een geslaagde digitale vergadering. We hopen toch dat we volgend jaar weer gewoon in de kantine, met elkaar en bij elkaar, de algemene ledenvergadering kunnen houden.