Gezonde sportomgeving

Visie

K.V. Vitesse Beilen vindt het belangrijk dat de mensen die komen sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Een omgeving waar je lekker en gezond kunt eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, de vereniging rookvrij is en waar het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag. K.V. Vitesse Beilen  is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en de volwassenen die hen omringen.

We maken duidelijk afspraken over de drie thema’s in ons beleid over de gezonde sportomgeving, communiceren dit en maken dit zichtbaar binnen de vereniging (website en clubblad). Tevens zorgen we dat onze vrijwilligers dit uitgedragen en er naar handelen. Zo geven we kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving. Alle thema’s zijn tijdens de Algemene leden vergadering besproken. Door ons beleid duidelijk te communiceren verwachten we van onze leden op het gebied van deze thema’s sociale controle binnen onze vereniging. Op een volgende algemene leden vergadering zullen we deze thema’s weer onder de aandacht brengen en evalueren.  

Rookvrij sportterrein

K.V. Vitesse Beilen is rookvrij zowel in het clubhuis als op het buitenterrein (voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten). De entree en plekken binnen het sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Er hangen borden die duidelijk aangeven dat het terrein rookvrij is. Het rookvrij-beleid geld voor iedereen: Leden, vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en derden die gebruik maken van onze accommodatie.

Verantwoord alcoholbeleid

We hebben een verantwoord alcoholbeleid. We doen dit volgens de “Richtlijnen alcoholbeleid en sportverenigingen” die zijn opgesteld door NOC*NSF i.s.m. Trimbos, Team:Fit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de Nederlandse brouwers:

– geen alcohol tijdens jeugdwedstrijden
– naleving drank en horecawet
– we geven het goede voorbeeld
– aanbod en zichtbaarheid
– sfeer en veiligheid
– beleid

We hebben specifieke afspraken vastgelegd in ons bestuursreglement en zorgen ervoor dat ons eigen alcoholbeleid bekend is bij onze leden en gasten en hangen dit zichtbaar op in de sportkantine.

Gezonder kantine aanbod

We bieden gezondere alternatieve aan en presenteren dit aantrekkelijk een opvallend. We doen dit volgens de Richtlijn Eetomgevingen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum:

– ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer Schijf van Vijf producten
– we presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend
– In ons clubhuis is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt, kannen met water  of flesjes water aan.