Korfbalvereniging Vitesse is meer dan sport!teamsport

 • Sporten in teamverband?
 • in een team met mannen en vrouwen?
 • wedstrijdkorfbal of gewoon voor de gezelligheid?
 • bij een betrokken en gezellige vereniging?
 • die niet alleen om de sport draait?

Kom dan korfballen bij Vitesse!

Kom 3 keer gratis meetrainen voordat je lid wordt.

Wat verwachten we van jou?kreisje

 • je betaalt je contributie en kledingfonds (kijk voor de kosten onder het tabblad contributie)
 • je speelt de wedstrijden van jouw team
 • dat je komt trainen
 • dat je je af en toe in zet als vrijwilliger (bijvoorbeeld een keer een bar of hal dienst)
 • als ouder/verzorger van een jeugdlid ga je af en toe mee als vervoerder naar een uitwedstrijd

Wat kan je van Vitesse verwachten?

 • je krijgt wedstrijdkleding van de vereniging
 • je kan gebruik maken van de kantine en materiaal om te trainen en te spelen
 • er is een trainer en een coach
 • er worden regelmatig andere activiteiten georganiseerd
 • we helpen jou om te vinden wat jij zoekt in de sport en de vereniging

Direct lid worden, informatie aanvragen of afspraak maken om mee te trainen:aanmeldingsformulier

Secretaris: Marit Bakker
Tel: 06-13705231
Adres: Braamlaan 4, 9413 AK,  Beilen

Direct lid worden? Download het aanmeldingsformulier, vul deze in en lever het in bij de secretaris.

Voor vragen, meer informatie of een afspraak om mee te trainen, vul dan het onderstaande formulier in:

* zijn verplichte velden

 

Contributie per 1 juli 2017

Categorie KNKV bondsafdracht Contributie per kwartaal Kledingfonds per jaar Totaal per jaar
Senioren € 35,00 € 43,00 € 15,00 € 222,00
Junioren € 28,00 € 37,50 € 15,00 € 193,00
Aspiranten € 21,00 € 33,00 € 15,00 € 168,00
Pupillen € 17,50 € 32,00 € 15,00 € 160,50
Welpen € 10,50 € 25,00 € 15,00 € 125,50
Niet spelende leden € 5,00 € 25,00 n.v.t. € 105,00

 

Indeling per leeftijdscategorie

Senioren zijn op 1 oktober 19 jaar of ouder
Junioren zijn op 1 oktober 16, 17 of 18 jaar
Aspiranten zijn op 1 oktober 12, 13, 14 of 15 jaar
Pupillen zijn op 1 oktober 6, 7, 8, 9, 10 of 11 jaar
Welpen zijn op 1 oktober jonger dan 6 jaar

Vitesse heeft een eigen kledingfonds.
Dit houdt in dat ieder spelend lid wedstrijdkleding (shirts, broeken, rokjes) in bruikleen krijgt, waarvoor hij/zij een jaarlijkse financiële bijdrage is verschuldigd. Deze verplichte bijdrage wordt geïnd via een machtiging.

De kleding is eigendom van Vitesse en wordt aan de leden in bruikleen gegeven. Spelende leden van een (jeugd)team dienen zelf voor witte sokken te zorgen; in het kledingfonds zijn geen sokken opgenomen. In het kledingsfonds zit ook geen trainings-/presentatiepak, deze kan aangeschaft worden bij de CombiSport te Beilen.

De kledingcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kledingreglement. De coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën en de coaches ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie bij de praktische uitvoering.

 

Het kledingreglement

De wedstrijdkleding geen eigendom van het lid. Daartoe zijn de volgende regels opgesteld:

1. Alle kleding en overig materiaal wat in bruikleen is verstrekt, mag uitsluitend tijdens een korfbalwedstrijd van het eigen team van Vitesse worden gebruikt. Dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door het bestuur in overleg met de kledingcommissie toestemming is gegeven.

2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

3. Zonder toestemming van het bestuur mogen op de kleding geen teksten, zoals rugnummers, namen, emblemen en dergelijke worden aangebracht.

4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden op maximaal 40 graden. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan kleding ontstaat, kan men door Vitesse aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.

5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de kledingcommissie te worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.

6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient men dit direct te melden aan de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.

7. Indien men tijdens het korfbalseizoen het lidmaatschap wenst te beëindigen, dient de door Vitesse verstrekte kleding en eventueel andere materialen ingeleverd te worden bij de kledingcommissie.

8. Wanneer blijkt dat er spullen ontbreken of is er sprake van schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de betreffende speler cq ouders of verzorgers.

9. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur in overleg met de kledingcommissie.

Het wijzigen of het opzeggen van een lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat men aan voor een volledig verenigingsjaar, welke van 1 juli t/m 30 juni loopt. Opgave voor nieuwe leden, overschrijvingen en adreswijzigingen, dienen uitsluitend schriftelijk bij het Vitesse secretariaat te worden ingeleverd.

Een opzegging van het lidmaatschap gaat per 1 juli in en dient voor 1 juni schriftelijk of via onderstaand formulier bij de secretaris te worden ingediend. Eveneens geldt dit voor het omzetten van spelend lid naar niet spelend lid.

Vitesse secretariaat:
Secretaris: Marit Bakker
Tel: 06-13705231
Adres: Braamlaan 4, 9413 AK,  Beilen